Peter Bakker
Zeist

Contact

Email

pj.bakker@planet.nl

Telefoon

0622698909

Specialiteiten:

Visieontwikkeling

Beschikbaarheid:

Toen ik in juni 2022 de Interim-Predikantsopleiding van de Protestantse Kerk Nederland afrondde, zei ik bij mezelf:
‘Waarom ben ik nooit eerder aan deze opleiding begonnen? Ik ben 37 jaar gemeentepredikant geweest in diverse PKN-gemeenten en ik heb ook een aantal jaren gepionierd. Ik deed het graag en ik zou het zo weer doen. Maar hier in deze opleiding heb ik ‘instrumenten’ aangereikt gekregen, om op een andere manier naar een groep mensen en een kerkgemeenschap te kijken dan ik eerder deed. Dit had ik eerder willen weten, dan had ik, als gemeentepredikant, in sommigen situaties andere beslissingen genomen.’

Ik heb inmiddels de nodige positieve ervaring opgedaan in het begeleiden van enkele gemeenten. Ik ben dan ook graag de komende tijd beschikbaar voor begeleiding van een gemeente, die:
– de uitdaging aan wil gaan om naar de kern van het christelijke gemeente zijn te zoeken, in plaats van (vaak met steeds minder beschikbare mensen) hetzelfde blijven doen;
– een nieuwe inhoudelijke focus zoekt;
– of een nieuwe doelgroep (bijvoorbeeld jongvolwassenen of migranten);

Goed om te weten: ik kom uit een protestants gezin. Mijn vader was gereformeerd en mijn moeder vrij-evangelisch. Dat heeft ook mij mee gevormd. In de loop van mijn leven heb ik ook de breedte van de christenheid in Nederland en daarbuiten leren kennen. Dat ervoer ik als winst voor mijn eigen verhouding met God en voor mijn werk als voorganger en interim-predikant.

Wat mij betreft, graag tot horens of ziens.

Ds. Peter Bakker, Zeist.

Andere media:

Website:

LinkedIN: