In Between

Netwerk van interim-predikanten
Interim-predikantenNeem contact op

Een interim-predikant inschakelen?

Meestal worden uitdagingen in de kerk op eigen kracht opgelost. Soms echter, sta je met elkaar op een kruispunt of heeft een gemeente te maken met zo’n taaie kwestie dat het helpt als hier professionele hulp bij wordt geboden.

Een interim predikant is niet de oplossing, maar helpt u wel te zoeken naar uw oplossing:

  • In geval van een fusie die niet loopt
  • Een conflict wat sluimert of is opgelaaid
  • Bij beleidsvragen die een professionele aanvulling kunnen gebruiken
  • Als het vertrek van een voorganger niet zomaar leidt tot een opvolger
  • Hoe moet het verder nu onze predikant is losgemaakt?
  • Met welk kerkgebouw willen we de toekomst in?
  • Hoe kunnen we in deze tijd van krimp toch volwaardig kerk zijn?

Wat doet een interim-predikant?

Kennismaking

Een interim-predikant begint altijd met onderzoek: wat is er aan de hand? Welke vragen zijn er en waar komen die vandaan? De vragen waarbij een interim-predikant betrokken wordt, zijn van verschillende aard.

Daarna zal de interim-predikant in overleg met de kerkenraad een voorstel doen om aan die vragen te werken. De inzet van een interim-predikant verloopt meestal via een bepaalde structuur. Onder ‘werkwijze interim-predikant‘ leest u er meer over.

Kosten

De kosten van een interim-predikant die vanuit het Mobiliteitsbureau wordt aangesteld, liggen iets hoger dan de kosten van een gemeentepredikant die u voor eenzelfde tijdsbesteding zou vragen. Dat geldt vaak ook voor de vrijgevestigde interim-predikanten.

Over In Between

netwerk interim-predikanten

Alle interim-predikanten die vanuit de dienstenorganisatie worden ingezet zijn lid van In Between. Interim-predikant is geen beschermde functie; iedereen die dat wil kan het zijn.

Als u kiest voor een interim-predikant van In Between betekent het dat u kiest voor een interim-predikant met een gedegen opleiding en met continue aandacht voor kwaliteit. Zij hebben allen de opleiding tot interim-predikant van de PThU gevolgd, of vaardigheden, kwaliteiten en scholing gehad die daarop lijkt.

De leden van In Between doen aan onderlinge supervisie en nemen twee keer per jaar deel aan een werkdag waarop een onderwerp uit het vakgebied wordt belicht en uitgediept

Stuur ons een bericht

Contact

ds. Pieter Terpstra (secretaris)
T: 06 – 48567183
E: info@interimpredikant.com